حسابداری بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک (آپدیت شده) + 250

بررسی مالی شرکتها سیستم خرید و انبارداری سیستم خرید و انبارداری در مجتمع های صنعتی بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک دانلود پایان نامه انبار و انبارداری دانلود پایان نامه سیستم خرید و انبارداری

دانلود

دانلود سریع فایل با عنوان

بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک (آپدیت شده)

با لینک مستقیم از سرور اصلی سایت فایلینا بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک (آپدیت شده) موضوع تحقیق بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیك می باشد كه هدف از انتخاب آن اولاً آشنایی با نحوه انجام عملیات خرید و سفارشات در یك مجتمع صنعتی و تولیدی و ثانیاً چگونگی عملیات نگهداری ، و سرویس دهی انبار در یك مجتمع صنعتی و تولیدی می باشد دانلود پایان نامه رشته حسابداری بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک (بصورت جامع و کامل در قالب 250 صفحه) *آپدیت جدید: 102 صفحه در قالب ورد بصورت رایگان:) چكیده : موضوع تحقیق بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیك می باشد كه هدف از انتخاب آن اولاً آشنایی با نحوه انجام عملیات خرید و سفارشات در یك مجتمع صنعتی و تولیدی و ثانیاً چگونگی عملیات  نگهداری ، و سرویس دهی انبار در یك مجتمع صنعتی و تولیدی می باشد . در طی بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیك تحقیقات با بهره گیری از روشهای متنوع از قبیل : مشاهده ، مصاحبه و كتابخانه انجام گرفت كه كمك شایانی به ما نمود در جهت شناخت عملیات خرید و تداركات توسط مسئولین و كارپردازان كه تلاش دارند خریدها به موقع و مناسب باشند و در حقیقت می كوشند اصول و موازین پنج گانه خرید رعایت شود . اطلاعات مفیدی نیز در زمینه انبار و انبارداری و عملیات نگهداری و سرویس دهی انبار بدست آمد كه ما را در نحوه ایجاد كدینگ و كنترل موجودی (انبار گردانی) بهینه دارای شناخت مناسبی نمود. در طی انجام تحقیق فوق موانع و مشكلات اندكی بچشم آمد كه با توجه به همكاری صمیمانه كاركنان و مسئولین مجتمع صنعتی سیمان آبیك می توان از آن صرف نظر كرد . چرا كه منابع و امكانات و اطلاعات ارزنده ای را این عزیزان در اختیار بنده قرار دادند كه در ارائه پربارتر این تحقیق بسیار مفید بودند .   کلمات کلیدی: حسابداری  مجتمع صنعتی سیمان آبیك سیستم خرید و انبارداری   ‏فهرست مطالب پیشگفتار ‏    ب فهرست مطالب ‏    د فهرست اشكال ‏    ح فهرست ضمائم ‏ چكیده ‏    ط ی فصل اول – كلیات ‏    ‏1‏ مقدمه ‏    ‏2‏ تعریف موضوع تحقیق ‏    ‏3‏ اهمیت و ارزش تحقیق ‏    ‏4‏ اهداف تحقیق ‏    ‏5‏ كاربرد نتایج تحقیق ‏    ‏6‏ سوالات اساسی تحقیق ‏    ‏7‏ روش تحقیق    ‏8‏ تعریف واژه ها ‏    ‏8‏ خلاصه ‏    ‏10‏ مباحث فصول بعدی ‏    ‏10‏ فصل دوم – ادبیات موضوع ‏    ‏11‏ مقدمه ‏    ‏12‏ بخش یك – مباحث نظری    ‏13‏ سیستم ‏    ‏13‏ خرید ‏    ‏14‏ اهداف بخش خرید ‏    ‏14‏ اصول و موازین پنجگانه خرید ‏    ‏15‏ وظایف و مسئولیت های بخش خرید ‏    ‏16‏ ارتباط بخش خرید با بخشهای دیگر ‏    ‏17‏ فرآیند یا مراحل خرید خارجی ‏    ‏18‏ انبار ‏    ‏19‏ عنوان ‏    صفحه انواع انبارها ‏    ‏19‏ جایگاه انبار ‏    ‏20‏ اهداف و وظایف انبارها    ‏20‏ انواع موجودیهای انبارها ‏    ‏20‏ انبارداری ‏    ‏21‏ سیستم انبارداری و مزیتهای آن ‏    ‏21‏ وظایف انباردار ‏    ‏22‏ انتظارات مدیریت از سیستم كنترل انبارها    ‏23‏ نكات مهم برای اداره بهینه انبارها ‏    ‏24‏ مناسبترین «تعداد اقتصادی» انبارها    ‏24‏ طراحی و برنامه ریزی تامین كالا ‏    ‏25‏ كدینگ ‏    ‏25‏ كدگذاری ‏    ‏25‏ فواید كد گذاری ‏    ‏26‏ انواع روشهای كدگذاری ‏    ‏26‏ موجودی كالا ‏    ‏27‏ اهمیت موجودیها ‏    ‏27‏ دلایل نگهداری موجودی كالا ‏    ‏28‏ هزینه مربوط به موجودیها ‏    ‏28‏ مواضع مختلف بخشها و گروههای درون سازمان نسبت به حجم موجودیها ‏    ‏31‏ كنترل موجودی ‏    ‏31‏ مشكلات عدم تعادل موجودی ‏    ‏32‏ مهمترین شیوه های محاسبه قیمت تمام شده موجودی كالا در انبار ‏    ‏32‏ سیستم های سفارش كالا در سازمان ‏    ‏33‏ بخش دو – پیشینه تحقیق ‏    ‏35‏ بخش سه – مشخصات مجتمع صنعتی سیمان آبیك ‏    ‏38‏ مروری مختصر بر خط تولید مجتمع صنعتی سیمان آبیك ‏    ‏41‏ عنوان ‏    صفحه طرح طبقه بندی مشاغل كارخانه ‏    ‏44‏ شرح وظایف ‏    ‏45‏ خلاصه ‏    ‏55‏ فصل سوم – روش تحقیق ‏    ‏56‏ مقدمه ‏    ‏57‏ كتابخانه ‏    ‏60‏ مشاهده ‏    ‏60‏ مصاحبه ‏    ‏62‏ خلاصه ‏    ‏63‏ فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات ‏    ‏64‏ مقدمه ‏    ‏65‏ طراحی انبارها ‏    ‏67‏ انواع انبارها در كارخانه سیمان آبیك ‏    ‏69‏ مشكلات و خسارت ناشی از طراحی غیراصولی انبارها ‏    ‏71‏ حفاظت و ایمنی انبارها ‏    ‏72‏ عملیات مربوط به خرید در انبارها    ‏80‏ انواع خرید ‏    ‏80‏ انواع شیوه ها در خریدهای داخلی ‏    ‏80‏ عملیات خرید در تداركات ‏    ‏89‏ تنظیم گزارش خرید ‏    ‏95‏ خریدهای خارجی ‏    ‏96‏ نحوه خرید مواد اولیه توسط مجتمع صنعتی سیمان آبیك    ‏100‏ خریدهای خودسرانه برخی از مسئولین و واحدها ‏    ‏102‏ خریدهائی‌ كه كالای آنها فاسد شدنی است ‏    ‏103‏ خریدهای غیر ضروری و بیش از حد ‏    ‏103‏ كنترل كیفیت ‏    ‏104‏ استاندارد كردن قطعات ‏    ‏105‏ عنوان ‏    صفحه قبض انبار ‏    ‏106‏ سیستم كدینگ اجناس ‏    ‏110‏ مشكلات ناشی از عدم كدینگ ‏    ‏112‏ مزایای كدینگ اجناس ‏    ‏113‏ شرح كدینگ اجناس ‏    ‏115‏ عدم وجود واحدی برای پیاده كردن سیستم كدینگ بطور ثابت ‏    ‏121‏ مختصری درباره سیستم اطلاعات مدیریت ‏    ‏122‏ عملیات نگهداری و سرویس دهی انبار ‏    ‏123‏ عملیات نگهداری در بخش اداری ‏    ‏123‏ عملیات نگهداری مربوط به داخل انبار ‏    ‏130‏ كنترل موجودی انبار ‏    ‏132‏ انواع روشهای كنترل موجودی ‏    ‏133‏ محاسبه قیمت تمام شده موجودی كالا در انبار ‏    ‏136‏ عدم هماهنگی انبار با واحدهای تولیدی ‏    ‏138‏ خلاصه ‏    ‏139‏ فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات ‏    ‏141‏ مقدمه نتیجه گیری ‏ پیشنهادات ‏    ‏142‏ ‏142‏ ‏146‏ منابع و مآخذ ‏     ———————————– *آپدیت جدید: 102 صفحه در قالب ورد بصورت رایگان:)   19000 بررسی مالی شرکتها سیستم خرید و انبارداری سیستم خرید و انبارداری در مجتمع های صنعتی بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک دانلود پایان نامه انبار و انبارداری دانلود پایان نامه سیستم خرید و انبارداری
 • مدیریت دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد عملکرد سازمانی و هدف از ارزیابی آن با فرمت word + 39
 • مبانی نظری عملکرد سازمان ادبیات نظری عملکرد سازمان چارچوب نظری عملکرد سازمان فصل دوم پایان نامه عملکرد سازمان خرید مبانی نظری عملکرد سازمان دانلود دانلود سریع فایل با عنوان دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد عملکرد سازمانی و هدف…

 • روانشناسی و علوم تربیتی پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه تعصب + 59
 • فصل دوم پایان نامه تعصب مبانی نظری تعصب پیشینه تحقیق تعصب پیشینه داخلی تعصب پیشینه خارجی تعصب پیشینه پژوهش تعصب پیشینه نظری تعصب ادبیات نظری تعصب چارچوب نظری تعصب دانلود دانلود سریع فایل با عنوان پیشینه نظری و فصل دوم…

 • حسابداری دانلود تحقیق تورم و اهمیت آن با فرمت ورد + 36
 • دانلود تحقیق تورم تحقیق تورم doc تحقیق کامل تورم تحقیق درباره تورم تحقیق تورم با فرمت ورد تحقیق درمورد تورم چیست تحقیق دانش آموزی درباره تورم تحقیق دانشجویی درباره تورم دانلود دانلود سریع فایل با عنوان دانلود تحقیق تورم و…

 • مهندسی نرم افزار پروپوزال داده کاوی در بیمه + 18
 • پروپوزال داده کاوی پروپوزال آماده داده کاوی دانلود پروپوزال داده کاوی پروپوزال در مورد داده کاوی در بیمه نمونه پروپوزال داده کاوی در بیمه موضوع پروپوزال داده کاوی در بیمه دانلود نمونه پروپوزال داده کاوی در بیمه نمونه پروپوزال کارشناسی…

 • مدیریت پاورپوینت جلسه  آموزشی مدیریت اسناد و ساماندهی بایگانی  + 33
 • پاورپوینت مدیریت اسناد پاورپوینت ساماندهی اسناد پاورپوینت ساماندهی بایگانی  دانلود دانلود سریع فایل با عنوان پاورپوینت جلسه  آموزشی مدیریت اسناد و ساماندهی بایگانی  با لینک مستقیم از سرور اصلی سایت فایلینا پاورپوینت جلسه  آموزشی مدیریت اسناد و ساماندهی بایگانی  دانلود…

 • اقتصاد پاورپوینت مالیات بر ارزش افزوده + 42
 • پاورپوینت مالیات بر ارزش افزوده چیست پاورپوینت نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده پاورپوینت اظهارنامه عمومی مالیات بر ارزش افزوده پاورپوینت روش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده پاورپوینت گواهی مالیات بر ارزش افزوده پاورپوینت قانون مالیات بر ارزش افزوده دانلود…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *