حسابداری مدیریت سیستم انبار و خرید در شركت تجهیزات ایمنی راهها (190 صفحه) + 190

سیستم انبار و خرید تجهیزات ایمنی راهها دانلود پروژه سیستم انبار و خرید دانلود پایان نامه سیستم انبار و خرید سیستم انبار و خرید در شركت تجهیزات ایمنی راهها دانلود پروژه انبار دانلود پروژه انبارداری

دانلود

دانلود سریع فایل با عنوان

مدیریت سیستم انبار و خرید در شركت تجهیزات ایمنی راهها (190 صفحه)

با لینک مستقیم از سرور اصلی سایت فایلینا مدیریت سیستم انبار و خرید در شركت تجهیزات ایمنی راهها (190 صفحه) دانلود پایان نامه و پروژه پایانی رشته حسابداری با عنوان سیستم انبار و خرید در شركت تجهیزات ایمنی راهها دانلود پایان نامه رشته حسابداری در مورد انبار و با عنوان مدیریت سیستم انبار و خرید در شركت تجهیزات ایمنی راهها می باشد بصورت کامل و جامع در قالب 190 صفحه . این پایان نامه با آپدیت جدید و اضافه شدن 99 صفحه ورد بصورت رایگان:) برای شما عزیزان ارائه شده است.     منظور از طرح سیستم اطلاعاتی انبار در كارخانه ، بطور كلی ایجاد روشی سیستماتیك و منطقی است برای اجرای عملیات مربوط به كالاهای موجود در انبار و همچنین اعمال كنترلهای لازم روی مراحل مختلف این عملیات .جزئیات سیستمهای طرح شده در واحدهای مختلف صنعتی با توجه به نوع فعالیت و سازمان داخلی آنها ممكن است با یكدیگر تفاوت داشته باشد ولی نتایج زیر از طرح هر سیستم اطلاعاتی انبار عاید می گردد :     ایجاد رابطه های بهتر و منطقی تر در داخل كارخانه برای تبادل اطلاعات . تسریع عملكرد قسمتهای مختلف به كمك طرح فرمهای مناسب . انجاد كنترلهای بهتر در كارخانه . كمك به شناسائی بهتر كالاهای موجود در انبار با توجه با تنوع آنها . طرح فرمهای مناسبتر برای نگهداری حساب موجودیهای انبار ( مثل كـارت انبـار و…  ) .  طرح فرمهای بهتر برای نقل و انتقالات كالاهای موجود انبار ( مثل برگ درخواست جنس از انبار و …. ) . نگهداری اطلاعات بروز درآمده از وضع موجودیهای انبار كه در مقاطع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد ( مثلاً برای محاسبه قیمت تمام شده و …. ) .  سفارش به موقع كالا و به میزان مورد نیاز به آن . افزایش اطلاعات مدیریت از میزان كالاهای موجود در انبار ، مصرف آنها و مسائل مشابه .  ایجاد اطمینان در مدیریت از عدم وجود سوءاستفاده در موجودیهای انبار . كاهش اشكالات احتمالی ناشی از غیبت افراد شاغل در سیستم ، بخصوص انباردار . كاهش هزینه ها و كارهای زائد اداری از طریق حذف فرمها و یا عملیات غیرضروری. شناسائی كالاهائی كه بعلل مختلف به صورت بلااستفاده در انبار باقیمانده اند و سبب اتلاف فضای انبار و راكد نگهداشتن قسمتی از سرمایه كارخانه میشوند.                 فهرست مطالب ‏ ‏ ‏     پیشگفتار ‏    ‏1‏ فصل اول : كلیات ‏     تاریخچه شركت ‏    ‏2‏ انبارها ‏    ‏3‏ كدینگ    ‏3‏ نحوه ورود و خروج كالا از انبار ‏    ‏3‏ فرمهای مورد استفاده در انبارهای شركت ‏تجهیزات ایمنی راهها ‏    ‏4‏ انبارگردانی ‏    ‏5‏        فصل دوم : شناسایی انبار ‏     مقدمه ‏    ‏7‏ هدف و اهمیت انبارداری ‏    ‏8‏ انبار و انواع آن ‏    ‏10‏ انبارهای سازمانهای تولیدی و صنعتی ‏    ‏13‏ موجودیهای انبار ( انواع انبار ) ‏    ‏15‏ محل سازمانی و تشكیلات داخل انبار ‏    ‏19‏ مشخصات انباردار ‏    ‏20‏ اهم وظایف انباردار ‏    ‏21‏ رعایت اصول ایمنی و حفاظت در انبار ‏    ‏22‏ انبار اسقاط یا انبار لوازم فرسوده ‏    ‏23‏ واحد كنترل انبار یا كنترل اقلام ‏    ‏24‏        فصل سوم : طبقه بندی كالاها ، كدگذاری و ‏تنظیم كالاها در انبار     طبقه بندی كالاها ‏    ‏25‏ محاسن طبقه بندی كالاها ‏    ‏25‏ خصوصیات طبقه بندی صحیح ‏    ‏26‏ مبانی طبقه بندی كالاها ‏    ‏26‏ كدگذاری كالاها ‏    ‏27‏ ضرورت و شرایط كدگذاری ‏    ‏28‏ خصوصیات یك نظام كدگذاری صحیح ‏    ‏29‏ علل استفاده از نظام كدگذاری ‏    ‏29‏ روشهای كدگذاری ‏    ‏32‏ كدگذاری بر اساس طبقه بندی كالاها ‏    ‏33‏ كد میله ای ( خط نما ) ‏    ‏33‏ استقرار كالاها در انبار ‏    ‏35‏ چیدن و استقرار كالاها در انبار ‏    ‏35‏ استفاده از حداكثر فضای انبار ‏    ‏36‏ وسایل كار در انبار ‏    ‏38‏ نظامهای خروج كالا از انبار ‏    ‏38‏ روشهای انباركردن كالا ‏    ‏40‏          فصل چهارم : نظام نظارت بر انبار ‏     وسایل و ابزار نظارت بر عملیات انبار ‏    ‏44‏ دفاتر انبار ‏    ‏44‏ كارت انبار ‏    ‏44‏ كاردكس حسابداری ‏    ‏47‏ مهمترین كارتهای انبار ‏    ‏48‏ طراحی نظام اطلاعاتی برای انبار ‏    ‏53‏ نتایج حاصل از استقرار نظام صحیح ‏اطلاعاتی انبار ‏    ‏54‏ وظایف اطلاعاتی انباردار ‏    ‏55‏ طراحی فرمهای انبار ‏    ‏55‏ نمودار حركت فرمها ‏    ‏56‏ تعریف فرم ‏    ‏57‏ فرمهای مورد نیاز انبار ‏    ‏58‏ گردش عملیات در سیستم تداركات ‏    ‏59‏ دریافت و صدور كالاها ‏    ‏61‏ روشهای اجرای كار در انبار ‏    ‏62‏ عملیات حسابداری خرید و انبار ‏    ‏64‏ روشهای درخواست و دریافت كالا از انبار ‏    ‏64‏ روشهای صدور و درخواست خرید و ورود كالا ‏به انبار ‏    ‏66‏ روش برگشت كالا به انبار ‏    ‏67‏          فصل پنجم : نظام نظارت بر موجودی ‏     استقرار نظام نظارت بر موجودی جنسی در ‏سازمان ‏    ‏68‏ هدف و فواید نظارت بر موجودی ‏    ‏68‏ اهمیت و فواید نظام نظارت بر موجودی ‏    ‏69‏ دسته بندی كالاهای مختلف ‏    ‏70‏ ارزش یابی كالاها    ‏70‏ هزینه های مربوط به موجودی ‏    ‏71‏ نظام موجودی صفر ‏    ‏75‏          فصل ششم : شیوه های ریاضی نظارت بر موجودی ‏     شیوه های ریاضی نظارت بر نظام موجودی ‏    ‏77‏ عوامل مؤثر در تعیین موجودی ‏    ‏80‏ انبارگردانی ‏    ‏84‏          فصل هفتم : نحوه انبارگردانی در شركت ‏تجهیزات ایمنی راهها     مقدمه ‏    ‏86‏ انبار ‏    ‏86‏ تقسیم انبار ‏    ‏86‏ سیستم انبار ‏    ‏88‏ فرمهای مورد استفاده در انبار    ‏88 ‏ نحوه ورود جنس به انبار ‏    ‏90‏ نحوه خروج جنس از انبار ‏    ‏90‏ نحوه نگهداری موجودی حساب كالا در انبار ‏    ‏90‏ كدینگ ( شماره كالاهای انبار ) ‏    ‏91‏ حفاظت فیزیكی از انبار ‏    ‏92‏ انبارگردانی ‏    ‏92‏ جمع آوری برگه های شمارش ‏    ‏92‏ لیستهای مغایرت ‏    ‏92‏ نحوه انبارگردانی ‏    ‏93‏       فصل ششم: ١ – مقدمه ٢ – دلایل نگهداری موجودیها و انبار کردن آنها: ٣ – قابلیت ها و مهارت های انباردار: ٤ – وظایف عمومی مدیریت انبار کالا (Warehousing Management): ٥ – اهداف برنامه‌ریزی مدیریت انبار، هزینه های انبارداری  ٦ – تعریف انبار و کالا: ٧ – عوامل موثر در چیدمان و انبارش کالا در انبار: ٨ – انبارداری و انبارش(Warehousing and Storage) و انواع موجودی انبار:  ٩ – عوامل موثر در انتخاب بهترین اندازه انبار: ١٠ – انبار از لحاظ فرم ساختمانی       ١١ – انواع انبار براساس نوع انبارش:      ١٢ – انواع سندهای اصلی انبار:   بخش اول: ١ – نام گذاری کالا: ٢ – کد گذاری: ٣ – اهداف کد گذاری: ٤ – مراحل و شیوه طبقه بندی و کدگذاری موجودی های کالا در انبار: ٥ – برخی از اصول و شرایط طبقه بندی موجودیهای کالا: ٦ – انواع روش های  کدگذاری کالا: ٧ – روش کدینگ ویژه + شکل + مثال: ٨ – روش کد گذاری میله ای (بارکد Bar code) + تصویر: ٩ – تعریف تامین کنندگان یا اشخاص، شرکت های طرف قرارداد: ١٠ – تعریف مراکز هزینه: ١١ – تعریف مراکز تولیدی: ١٢ – تعریف دسته واحدهای شمارش: ١٣ – کارتکس کالا: ١٤ – مدیریت انبار و طبقه بندی کالا با تجزیه و تحلیل نمودار ABC + تصویر:   بخش دوم: ١٥ – شرایط نگهداری، انبارش محیطی اقلام و کالا در انبار +  عکس: ١٦ – گردش فیزیكی اقلام در انبارهای صنعتی تولیدی (Physical flow) : ١٧ – رعایت گردش فایفو FIFO و لایفو LIFO در انبار و روش اجرای FIFO + تصویر و شکل: بخش سوم: ١٨ – نحوه انبارش و نگهداری کالا در انبار و کارخانجات صنعتی+ عکس: ١٩ – نقشه جانمایی (Lay out) + عکس: ٢٠ – پیش بینی در برنامه ریزی انبار و مدیریت موجودی ٢١ – راهکارهای كاهش هزینه های تامین، سفارش و نگهداری كالا و موجودی: ٢٢ – امکان ردیابی اسناد: ٢٣ – اقلام راکد: ٢٤ – نگهداری کنترل و مدیریت محصول / کالا / اقلام نامنطبق: بخش چهارم: ٢٥ – بارانداز (Cross docking): ٢٦ – راهروهای ( (Aisles دسترسی + عکس: ٢٧ – جابجایی مواد (Material handling): ٢٨ – تهویه (Ventilation): ٢٩ – نظم در ثبت اسناد و بایگانی: ٣٠ – استانداردسازی:     19000 سیستم انبار و خرید تجهیزات ایمنی راهها دانلود پروژه سیستم انبار و خرید دانلود پایان نامه سیستم انبار و خرید سیستم انبار و خرید در شركت تجهیزات ایمنی راهها دانلود پروژه انبار دانلود پروژه انبارداری
 • فیزیک چارچوب نظری و پیشینه پژوهش توانمندسازی کارکنان + 62
 • فصل دوم پایان نامه توانمندسازی کارکنان مبانی نظری توانمندسازی کارکنان پیشینه تحقیق توانمندسازی کارکنان پیشینه داخلی توانمندسازی کارکنان پیشینه خارجی توانمندسازی کارکنان پیشینه پژوهش توانمندسازی کارکنان پیشینه نظری توانمندسازی کارکنان ادبیات نظری توانمندسازی کارکنان چارچوب نظری توانمندسازی کارکنان دانلود دانلود…

 • حقوق ادله فقهی جواز فسخ نکاح در بیماری های جدید + 93
 • عیوب فسخ نکاح فسخ نکاح در فقه پایان نامه فسخ نکاح عیوب مجوز فسخ نکاح فسخ نکاح در فقه امامیه فسخ نکاح در فقه اهل سنت فسخ نکاح در حقوق موضوعه ایران بیماریهای جدید در عیوب فسخ نکاح ادله جواز…

 • رسانه و علوم ارتباطات پاورپوینت روابط عمومی کلیدی استراتژیک در خلق برند و بقای پایدار کسب و کارها + 349
 • پاورپوینت نقش روابط عمومی درمدیریت بحران پاورپوینت اهمیت روابط عمومی در توسعه کسب و کار پاورپوینت ویژگی روابط عمومی موفق پاورپوینت نقش روابط عمومی در خلق و رشد برند سازمان دانلود دانلود سریع فایل با عنوان پاورپوینت روابط عمومی کلیدی…

 • حسابداری دانلود تحقیق سرمایه گذاران و واکنش های آنان با فرمت ورد + 41
 • دانلود تحقیق سرمایه گذاری تحقیق سرمایه گذاری doc تحقیق کامل سرمایه گذاری تحقیق درباره سرمایه گذاری تحقیق سرمایه گذاری با فرمت ورد تحقیق درمورد سرمایه گذاری چیست تحقیق دانش آموزی درباره سرمایه تحقیق دانشجویی درباره سرمایه دانلود دانلود سریع فایل…

 • مدیریت پاورپوینت خلاصه کتاب و درس برنامه ریزی استراتژیک بارویکرد تدوین + 170
 • پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک بارویکرد تدوین دانلود پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک بارویکرد تدوین پاورپوینت خلاصه کتاب برنامه ریزی ومدیریت استراتژیک با رویکرد تدوین استراتژی پاورپوینت دانلود کتاب برنامه ریزی استراتژیک پاورپوینت پاورپوینت خلاصه کتاب و درس برنامه ریزی استراتژیک بارویکرد…

 • مدیریت پاورپوینت داشبورد منابع انسانی + 26
 • دانلود پاورپوینت داشبورد منابع انسانی دانلود پاورپوینت نمونه داشبورد منابع انسانی پاورپوینت نمودارهای داشبورد مدیریتی دانلود دانلود سریع فایل با عنوان پاورپوینت داشبورد منابع انسانی با لینک مستقیم از سرور اصلی سایت فایلینا پاورپوینت داشبورد منابع انسانی دانلود پاورپوینت داشبورد…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *