مدیریت كنترل موجودی انبار شركت گروه ماشین های اداری مادیران (آپدیت شده) + 175

انبار انبارداری كنترل موجودی انبار دانلود پایان نامه انبار دانلود پایان نامه كنترل موجودی انبار دانلود پایان نامه كنترل موجودی انبار ماشین های اداری كنترل موجودی انبار شركت گروه ماشین های اداری

دانلود

دانلود سریع فایل با عنوان

كنترل موجودی انبار شركت گروه ماشین های اداری مادیران (آپدیت شده)

با لینک مستقیم از سرور اصلی سایت فایلینا كنترل موجودی انبار شركت گروه ماشین های اداری مادیران (آپدیت شده) کنترل موجودی جریانی است که ضمانت می کند اقلام موجود سازمان با در نظر گرفتن عوامل زمان، مکان، تعداد، کیفیت و هزینه، برای بخش های عملیاتی تولید، توزیع، فروش، مهندسی در دسترس باشد دانلود پایان نامه رشته مدیریت  كنترل موجودی انبار شركت گروه ماشین های اداری مادیران (بصورت جامع و کامل در قالب 175 صفحه) *آپدیت جدید: اضافه شدن 47 صفحه در قالب ورد بصورت رایگان:)   چکیده کنترل موجودی جریانی است که ضمانت می کند اقلام موجود سازمان با در نظر گرفتن عوامل زمان، مکان، تعداد، کیفیت و هزینه، برای بخش های عملیاتی تولید، توزیع، فروش، مهندسی در دسترس باشد.محققین و علمای علم مدیریت ، مدیریت را علم وهنر اداره كردن و سرپرستی نمودن گروهی از افراد در جهت نیل به اهدافی خاص تعریف نموده اند و یا عده ای دیگر آنرا بنابر وظایف مدیر، علم وهنر برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و انگیزش ، هماهنگی و كنترل فعالیت های سازمان مطابق با اهداف و برنامه های از قبل تعیین شده دانسته اند و سایمن مدیریت را تصمیم گیری می داند و آن نیز انتخاب یك بدیل یا گزینه و راه حل میان راه حل ها یا راهكارهای متعدد است بنحوی كه اثربخشی و كارایی سازمان توأمان فراهم آید .   مدیران سازمان در پی آن هستند كه با حداقل امكانات حداكثر استفاده و مطلوبیت را از آن خود و سازمان خود نمایند . یكی از ابعاد بسیارمهم سازمان بعنوان نظام فنی و اجتماعی در حال حاضر ، بهترین شیوه بكارگیری از دارائیهای موسسه است و همچنین می دانیمكه قسمت عمده ای از دارائیهای موسسات در موجودیهای انبارهای آن مؤسسات نهفته و انباشته شده است ومدیریت مالی و تداركات و انبارها در صددند تا بهتری تركیب بهینه ای را كه متضمن حداكثر سود یا حداقل هزینه برای مؤسسه باشد را معین بنمایند و در این راستا از فنون و علم مدیریت صنعتی بهره ای شایان می برند چرا كه زمان و هزینه از عناصر اصلی تصمیم‌گیری مدیریت بشمار می آید   . جهت تصحیح سیستم های انبارداری وطراحی آنها و همچنین طراحی مدل هایی متناسب با مؤسسات اشراف دانش بر علوم مختلف و تكنیك های متنوع حاصل از رشته های مختلف ضروریست ولذا در این مجموعه به صراحت مشاهده می شود كه چگونه از تكنیك های نموداری یا گرافیكی ، جداول و ابزارهای هندسی و كمی ریاضی و رفتاری و تحلیلی و سایر دروس جهت نیل به هدف بهبود در سیستم های انبارداری بهره گرفته می شود .امروزه یكی از مشكلات مهم در مؤسسات صنعتی و بازرگانی ، عدم وجود طراحان و مدیران و گردانندگان انبارهاست .   تعداد محدودی از مؤسسات تولیدی هستند كه كمو بیش به اهمیت كنترل مواد و كالاها استفاده از سیستم های كنترل موجودی انبار بعنوان ابزاری مدیریتی واقفند و اقداماتی جهت برقراری آن نموده اند و بقیه فاقد سیستم صحیح انبارداری می باشند . اینگونه مؤسسات بعلت عدم دسترسی به اطلاعات درست و به موقع از موجودیها و میزان و نوع آنها قادر به تهیه وتدارك موجودیهای موردنیاز ، به موقع و با صرفه كامل و مسلم است كه دچار مشكلاتی در این زمینه اند و در جستجوی متخصصین انبارداری نیز غالباً به افراد بدون آمادگی و معلومات برخورد می نمایند و چون تكامل صنعت بدون كاربرد روشهای نوین و فنون پیشرفته عملی نخواهد بود ، لزوم این افراد مطلع و حرفه ای هر چه بیشتر از پیش مشهود می‌شود و هدف ما نیز در این مجموعه ارائه مطالبی نسبتاً جامع در خصوص سیستم ها و مدل های انبارداری و برنامه ریزی كنترل موجودی انبارهاست .لذا سعی شده تا از مطالب متفرقه و حاشیه ای و مبسوط غیرضروری تا حد امكان خودداری شود و لذا این مجموعه چكیده برداری شده است.امید است كه این مجموعه گامی باشد هر چند كوچك در راه شناخت راهكارهای موردنیاز مدیریت سیستم های انبارداری و آرزوی ما رضایت حق تعالی است كه هیچ هدفی والاتر از قرب به او و رضایت و خشنودی او نیست .     کلمات کلیدی: انبار انبارداری كنترل موجودی انبار كنترل موجودی انبار ماشین های اداری       فهرست مطالب مقدمه  1 تاریخچه شركت گروه ماشین های اداری (مادیران) . 5   فصل اول : نظام مدیریت انبارها (اصول انبارداری) تعریف انبار . 11 جایگاه انبار  11 اهداف و وظایف انبارها . 12 انواع انبار از نظر فرم ساختمانی  13 انواع موجودی های انبارها  13 انتظارات مدیر یك مؤسسه از سیستم كنترل انبارها . 14 تعریف طبقه بندی كالاها . 15 نكات مهم در طبقه بندی كالاها 15 عوامل مؤثر در انتخاب سیستم وشیوة طبقه بندی  16 انواع طبقه بندی كالاها . 16 كدگذاری كالاها . 16 انواع روش های كدگذاری  16   فصل دوم : نظام سیستم اطلاعاتی انبار تعریف سیستم های اطلاعاتی انبار و نتایج اجرای آن  20 متداولترین فرم های مورد استفاده در سیستم اطلاعاتی انبار  23 بخش های درگیر در سیستم اطلاعاتی انبارها  30 اهم مراحل سیستم تداركات مواد و غیره  32 سیستم اطلاعاتی انبارها و نقش كامپیوتر در آن . 34 مراحل ایجاد سیستم كامپیوتری . 35   فصل سوم : برنامه ریزی و كنترل موجودی ها فعالیت های مربوط به موجودی  40 تعریف موجودی . 41 اهمیت موجودب ها . 41 علت نگهداری موجودی ها . 42 مواضع مختلف بخش ها وگروههای درون سازمان نسبت به حجم موجودی ها  42 هزینه های نگهداری و انبار كردن موجودی ها  43 مدل های كنترل موجودی  45 انواع مدل های كنترل موجودی . 45 زمان انتظار Lead time. 46 ذخیره ایمنی یا حداقل موجودی Safety Stock. 46 حداكثر موجودی 47 نقطة سفارش . 47 آنالیز A.B.C. 48 نمونه ای از آنالیز A.B.C 49 كنترل موجودی به روش E.O.Q. 51 اطلاعات موردنیاز برای محاسبه E.O.Q 51 نمونه ای از محاسبه E.O.Q 55   فصل چهارم : تأثیر مستقیم كنترل موجودی -تأثیر كنترل موجودی كالا بر سودآوری شركت ها . 85 -آیا انبار كالای شما تحت كنترل است ؟ 85 -صورت های مواد  86 -سیاست های دریافت . 87 -وضعیت ATP (مقدار موجودی در دسترس قابل تعهد) . 87 -تغییرات مهندسی . 88 -گزارش ضایعات  89 -زمان دریافت كالا . 90 -سیستم مكان یاب انبار . 105 -موجودی كالا یا دارایی  112 -گردش موجودی كالا . 117 -طراحی یا بهبود فرایند . 125 ———————————————— فایل آپدیت شده 128-175 ———————————————– منابع و مآخذ     *مطالب مرتبط با انبار و انبارداری: دانلود پروژه مدیریت انبار کالا دانلود مقاله شیوه های نوین انبارداری دانلود پایان نامه بررسی سیستم انبارداری دانلود مقاله نمونه روش اجرایی انبارداری و مدیریت انبارها دانلود پایان نامه كنترل موجودی انبار شركت محصولات كاغذی لطیف دانلود پروژه مالی بررسی سیستم خرید و انبارداری در شرکت ساسان (سهامی عام) دانلود پایان نامه طراحی و پیاده سازی سیستم انبارداری بخش IT شرکت ایران خودرو دانلود ‏ پروژه برنامه نویسی طراحی و پیاده سازی مکانیزم انبارداری دانلود پایان نامه مدیریت انبار و طراحی یک سیستم انبارداری(کامل و آپدیت شده) دانلود پایان نامه سیستم انبار و خرید در شركت تجهیزات ایمنی راهها(بصورت کامل و جامع) دانلود مقاله کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی در انتخاب الگوی مناسب چیدمان اقلام در انبار (مطالعه موردی در انبار 016 شرکت ایران خودرو)   19000 انبار انبارداری كنترل موجودی انبار دانلود پایان نامه انبار دانلود پایان نامه كنترل موجودی انبار دانلود پایان نامه كنترل موجودی انبار ماشین های اداری كنترل موجودی انبار شركت گروه ماشین های اداری
 • روانشناسی و علوم تربیتی پیشینه تجربی و ادبیات نظری خودپنداره تحصیلی + 29
 • فصل دوم پایان نامه خودپنداره تحصیلی مبانی نظری خودپنداره تحصیلی پیشینه تحقیق خودپنداره تحصیلی پیشینه داخلی خودپنداره تحصیلی پیشینه خارجی خودپنداره تحصیلی پیشینه پژوهش خودپنداره تحصیلی پیشینه نظری خودپنداره تحصیلی ادبیات نظری خودپنداره تحصیلی چارچوب نظری خودپنداره تحصیلی دانلود دانلود…

 • مدیریت امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش تهران + 21
 • مدیریت دانش در آموزش و پرورش اجرای مدیریت دانش در آموزش و پرورش استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش پیاده سازی مدیریت دانش در آموزش و پرورش امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش طراحی سیستم مدیریت…

 • علوم اجتماعی دانلود تحقیق کودک آزاری و انواع آن با فرمت ورد + 41
 • دانلود تحقیق کودک آزاری تحقیق کودک آزاری doc تحقیق کامل کودک آزاری تحقیق درباره کودک آزاری تحقیق کودک آزاری با فرمت ورد تحقیق درمورد کودک آزاری چیست تحقیق دانش آموزی درباره کودک آزاری تحقیق دانشجویی درباره کودک آزاری دانلود دانلود…

 • روانشناسی و علوم تربیتی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازگاری زناشویی 43 صفحه + 43
 • فصل دوم پایان نامه سازگاری زناشویی مبانی نظری سازگاری زناشویی پیشینه تحقیق سازگاری زناشویی پیشینه داخلی سازگاری زناشویی پیشینه خارجی سازگاری زناشویی پیشینه پژوهش سازگاری زناشویی پیشینه نظری سازگاری زناشویی ادبیات نظری سازگاری زناشویی چارچوب نظری سازگاری زناشویی دانلود دانلود…

 • پزشکی پاورپوینت بیماری مننژیت و علائم آن + 13
 • پاورپوینت بیماری مننژیت دانلود پاورپوینت بیماری مننژیت پاورپوینت درباره بیماری مننژیت پاورپوینت مننژیت دانلود پاورپوینت مننژیت پاورپوینت درباره مننژیت دانلود دانلود سریع فایل با عنوان پاورپوینت بیماری مننژیت و علائم آن با لینک مستقیم از سرور اصلی سایت فایلینا پاورپوینت…

 • مدیریت پاورپوینت تحلیل هزینه و فایده اجتماعی گسترش خطوط مترو + 35
 • پاورپوینت گسترش خطوط مترو دانلود پاورپوینت گسترش خطوط مترو پاورپوینت درباره گسترش خطوط مترو پاورپوینت فایده خطوط مترو دانلود پاورپوینت فایده خطوط مترو پاورپوینت درباره فایده خطوط مترو دانلود دانلود سریع فایل با عنوان پاورپوینت تحلیل هزینه و فایده اجتماعی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *