مدیریت مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه ساختار سازمانی و فناوری اطلاعات 124 صفحه + 124

مبانی نظری ساختار سازمانی مبانی نظری فناوری اطلاعات پیشینه تحقیق ساختار سازمانی پیشینه تحقیق فناوری اطلاعات پیشینه تحقیق رابطه ساختار سازمانی و فناوری اطلاعات مبانی نظری رابطه ساختار سازمانی و فناوری اطلاعات دانلود مبانی نظری ساختار سازمانی رمبانی نظری فناوری اطلاعات

دانلود

دانلود سریع فایل با عنوان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه ساختار سازمانی و فناوری اطلاعات 124 صفحه

با لینک مستقیم از سرور اصلی سایت فایلینا مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه ساختار سازمانی و فناوری اطلاعات 124 صفحه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه ساختار سازمانی و فناوری اطلاعات         مقدمه: اطلاعات همانند خونی است كه در كالبد سازمان جریان می‌یابد و به آن حیات می‌بخشد، اطلاعات می‌تواند فرایند تصمیم‌گیری را در مورد ساختار، تكنولوژی و نوآوری تغذیه نماید، و همچنین اطلاعات همانند یك رگ حیاتی است كه سازمان را به عرضه كنندگان مواد اولیه و مشتریان متصل می‌سازد، توسعه فن‌آوری اطلاعات مانند كامپیوترها و وسایل ارتباط الكترونیكی ماهیت بسیاری از كارهای دفتری را دگرگون كرده‌اند، شبكه‌های كار در خانه و خودكار شدن، امكان محدود كردن بعضی بخشها و كاهش تعداد كاركنان سازمان را فراهم آورده‌اند. از این پدیده‌ها (فن‌آوری اطلاعات) ممكن است چنین استنباط شود كه سازمانهای بزرگ كوچكتر می‌شوند و گرایش بسوی انواع انعطاف‌پذیرتر و كوچكتر سازمان نیرومندتر می‌شود.   فن‌آوری اطلاعات همچنین می‌تواند منجر به تغییرات نسبتاً وسیعی در سطح بین‌المللی باشد. زیرا این فن‌آوریهای اطلاعاتی و كامپیوترها می‌توانند تاثیر شدیدی بر عملكردهای اقتصادی و اجتماعی و مناسبات جهانی داشته باشند. هم در پیش‌بینیهای خوشبینانه از نظر ابعاد مثبت تاثیرات فن‌آوری اطلاعات بر شیوه‌های زندگی و هم در بدبینیهای موجود نسبت به تاثیرات مخرب آن عناصری از واقعیت نهفته است، به هر تقدیر، بر بازار كار و شیوه زندگی تاثیر خواهد نهاد. در حال حاضر فن‌آوری اطلاعات مهمترین مساله‌ای نیست كه یك كشور بخصوص با آن روبرو باشد بلكه تجلی آن بعنوان سریع‌التغیرترین عامل اقتصاد بسیاری از كشورها، مساله‌ساز است. این فن‌آوری به سرعت در حال بهسازی و ارتقاست و هزینه‌ها با سرعت قابل توجه كاهش می‌یابند. دامنه كاربرد آن بسیار وسیع است و در غالب صنایع تاثیرات آن بر قیمت تمام شده محصول از نظر سهم هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی از اهمیت بسیار برخوردار است.   همچنین كاربرد این فن‌آوریهای اطلاعاتی در سازمانها در حكم یكی از منابع و دارائیهای با ارزش سازمانی است و انتخاب و تعیین استراتژی صحیح برای كاربرد آن ضروری است. البته در مرحله اول این مطلب برای بسیاری از مدیران سازمانها چندان پذیرفتنی نیست و برخورد با اطلاعات در حكم منبعی همپایه همچون نیروی انسانی، مواد اولیه، منابع مالی و … و گاه مهمتر از این‌ها، امر راحتی نیست. حتی برای بسیاری از مدیران سطح اجرایی نیز، تلقی عنصری غیر ملموس در حكم منبع اصلی امكانات حیاتی، مشكل است. اما اگر درست توجه كنیم می‌بینیم كه چطور این عناصر غیر ملموس، بر بالا رفتن بهره‌وری و سوددهی هر سازمانی و بهینه‌سازی اتخاذ تصمیمات مدیران راهبردی تاثیر می‌گذارند. اطلاعات در حیات هر سازمانی می‌تواند نقش مهمی را بعهده داشته باشد. در واقع اطلاعات وسیله‌ای است كه امكان استفاده بهتر و مناسبتر از منابع ملموس سازمان را برای مدیریت فراهم می‌آورد.    اطلاعات در سازمان غالباً به شكل موثری اداره نمی‌شود و با وجود آنكه در بسیاری از سازمانها، اطلاعات با فن‌آوری پیشرفته همراه شد و نظام‌های پیچیده خودكار برای خدمات اطلاعات  و همچنین نظامهای خودكار دفتری و اداری  در سطح وسیع به كار گرفته می‌شوند، هنوز در مورد مسئله مدیریت این نظامها و مراكز خدمات اطلاعاتی و چگونگی و میزان كاربرد این فن‌آوریها و مدیریت منابع اطلاعاتی بحث و بررسی دقیق و مفصلی نشده یا اجرا نگردیده است.می‌توان اولین گام برای كاربرد فن‌آوریهای اطلاعاتی را آگاهی مدیران از ارزش بالقوة آن دانست. همان‌ طوری كه با فعالتر شدن مدیریت، بكارگیری اصول و علوم آن ساده‌تر گردید، با ارج نهادن به نقش اطلاعات در سازمان به كاربرد فن‌آوریهای اطلاعاتی و نیز نقش‌آفرینی اطلاعات در تصمیمات و استراتژیهای مدیریتی و چگونگی بهره‌گیری از آن آگاه‌تر خواهیم شد.         کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات ساختار سازمانی تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی           فهرست مطالب فصل دوم :ادبیات نظری و تجربی تحقیق 15 قسمت اول:فن‌آوری اطلاعات 16 مقدمه: 17 تكنولوژی (فن‌آوری) : 19 1- پژوهش وود وارد: 22 3 ـ مطالعات جیمز تامپسون: 26 تعریف فن‌آوری اطلاعات: 28 تاریخچه فن‌آوری اطلاعات: 30 مولفه‌های فن‌آوری اطلاعات: 37 معرفی چند نمونه از فن‌آوریهای اطلاعاتی: 38 ـ كاربرد فن‌آوری اطلاعات در سازمانها: 41 ب) كاربرد اطلاعاتی: 42 ناخشنودی از فن‌آوری اطلاعات در سازمان: 43 خشنودی از فن‌آوری اطلاعات در سازمان: 44 2 ـ بیمارستان كینگستون: 45 سیستم اطلاعات چیست؟ 46 سیستمهای اطلاعاتی در سازمان: 50 1 ـ سیستم اطلاعات مدیریت(MIS) 50 سیستمهای اطلاعات مدیریت چهار گونه گزارش تولید می‌كند: 51 ـ سیستمهای پشتیبانی تصمیم‌گیری با بازده قوی: 53 خصوصیات سیستمهای پشتیبانی تصمیم‌گیری: 53 ـ عوامل مهم در موفقیت سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری: 55 معماری سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری: 56 سیستم اتوماسیون اداری(OAS) 57 سیستم اطلاعاتی عملیاتی TPS 60 سیستمهای كارهای دانش‌بر KWS : 61 سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی: 63 مزایای فن‌آوری اطلاعات: 66 محدودیتهای فن‌آوری اطلاعات: 67 قسمت دوم:سازمان و ساختار سازمانی 69 مقدمه: «چرایی مطالعه سازمان» 70 نگاهی به تعاریف سازمان: 71 ـ سازمان از نظر «Pfiffner & sherwood»: 72 سازماندهی (Organizing): 78 1- سازماندهی بر مبنای وظیفه یا هدف. 79 3- سازمان بر مبنای منطقه عملیاتی (جغرافیایی) 85 4- سازماندهی بر مبنای زمان: 87 6- سازمان مبتنی بر بازار: 90 نقاط قوت و ضعف ساختار ماتریس: 94 ابعاد ساختاری: 102 فنون رسمی سازی: 105 نسبتهای پرسنلی: 112 فرهنگ چه می‌كند؟ 121 قسمت سوم:پیشینه تحقیق 123 پیشینه تحقیق: 124 الف) تحقیقات خارج از كشور: 124 1- بررسی و پژوهش اسمیت 124 بررسی و پژوهش ویگاند: 125 تحقیق فیفرولبلباسی: 126 تحقیقات تریست و بمفورد: 128 ب) تحقیقات انجام شده در ایران: 129 خلاصه و نتیجه گیری از فصل دوم: 132 قسمت چهارم:- ساختار و تشكیلات شركت سهامی بیمه ایران ، بیمه چیست؟ نگاهی به بیمه ایران: معرفی مجتمع‌ها و شعب بیمه‌ای شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران:     29000 مبانی نظری ساختار سازمانی مبانی نظری فناوری اطلاعات پیشینه تحقیق ساختار سازمانی پیشینه تحقیق فناوری اطلاعات پیشینه تحقیق رابطه ساختار سازمانی و فناوری اطلاعات مبانی نظری رابطه ساختار سازمانی و فناوری اطلاعات دانلود مبانی نظری ساختار سازمانی رمبانی نظری فناوری اطلاعات
 • صنایع پاورپوینت ایجاد یک معماری فناوری اطلاعات + 27
 • پاورپوینت طراحی سیستم های صنعتی پاورپوینت طراحی سیستم های دیجیتال پاورپوینت طراحی سیستم های شی گرا پاورپوینت تحلیل طراحی سیستم ها پاورپوینت طراحی تفصیلی سیستم ها دانلود دانلود سریع فایل با عنوان پاورپوینت ایجاد یک معماری فناوری اطلاعات با لینک…

 • اقتصاد پاورپوینت کتاب و درس اقتصاد خرد مولف : دکتر جمشید پژویان + 252
 • پاورپوینت اقتصاد خرد و کلان پاورپوینت کتاب و درس اقتصاد خرد دانلود پاورپوینت کتاب و درس اقتصاد خرد پاورپوینت آموزش اقتصاد خرد به زبان ساده پاورپوینت کتاب و درس اقتصاد خرد مولف : دکتر جمشید پژویان دانلود دانلود سریع فایل…

 • پزشکی پاورپوینت اختلالات تعذیه در بیماران بخش ICU + 52
 • پاورپوینت اختلالات تغذیه دانلود پاورپوینت اختلالات تغذیه پاورپوینت درباره اختلالات تغذیه پاورپوینت یبماران دانلود پاورپوینت یبماران پاورپوینت درباره یبماران دانلود دانلود سریع فایل با عنوان پاورپوینت اختلالات تعذیه در بیماران بخش ICU با لینک مستقیم از سرور اصلی سایت فایلینا…

 • تاریخ و ادبیات پاورپوینت معرفی خصوصیات شهر تهران + 57
 • پاورپوینت درباره شهر تهران پاورپوینت معرفی شهر تهران دانلود پاورپوینت شهر تهران دانلود پاورپوینت درباره شهر تهران دانلود دانلود سریع فایل با عنوان پاورپوینت معرفی خصوصیات شهر تهران با لینک مستقیم از سرور اصلی سایت فایلینا پاورپوینت معرفی خصوصیات شهر…

 • کامپیوتر و IT پاورپوینت جلسه سوم مبانی رایانه و كاربرد آن + 21
 • پاورپوینت تقسیم بازار دانلود پاورپوینت تقسیم بازار پاورپوینت درباره تقسیم بازار دانلود دانلود سریع فایل با عنوان پاورپوینت جلسه سوم مبانی رایانه و كاربرد آن با لینک مستقیم از سرور اصلی سایت فایلینا پاورپوینت جلسه سوم مبانی رایانه و كاربرد…

 • علوم سیاسی پاورپوینت جنگ نرم، مبانی، ابزارها، شگردها و راه‌های مقابله + 90
 • پاورپوینت جنگ نرم پاورپوینت مبانی جنگ نرم پاورپوینت مقابله با جنگ نرم پاورپوینت شگردهای جنگ نرم دانلود دانلود سریع فایل با عنوان پاورپوینت جنگ نرم، مبانی، ابزارها، شگردها و راه‌های مقابله با لینک مستقیم از سرور اصلی سایت فایلینا پاورپوینت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *