مدیریت مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی 99 صفحه + 99

مبانی نظری رضایت شغلی پیشینه تحقیق رضایت شغلی پیشینه تحقیق سبک رهبری مبانی نظری سبک رهبری مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک رهبری

دانلود

دانلود سریع فایل با عنوان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی 99 صفحه

با لینک مستقیم از سرور اصلی سایت فایلینا مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی 99 صفحه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی           چکیده: این فصل شامل سه بخش رهبری، رضایت شغلی و سابقه تحقیقاتی موضوع می‌باشد. در بخش نخست تحت عنوان رهبری، تعاریف رهبری مورد بحث قرار گرفت. طبق تعاریف، رهبری عبارت است از عمل تأثیرگذاری برافراد بطوریكه از روی میل و علاقه برای هدفهای گروهی تلاش كنند به عبارت دیگر رهبری هنر یا علم نفوذ در اشخاص در جهت حصول به هدفهای تعیین شده می‌باشد. هرسی و بلانچارد سبك را با شخصیت، مترادف به كار می‌گیرند و به نظر آنها شخصیت یا سبك یك فرد عبارتست از الگوی رفتاری كه وی هنگام هدایت كردن فعالیتهای دیگران از خود نشان می‌دهد. در ادامه تئوری‌های شخصیتی رهبری شامل نظریه سنتی رهبری، نظریه صفات شخصی رهبر، تئوری‌های رفتاری رهبری شامل مطالعات دانشگاه آیووا، مطالعات دانشگاه اُهایو، مطالعات دانشگاه میشیگان، شبكه مدیریت و تحقیقات اسكاندیناوی مورد بحث قرار گرفت. در تئوری‌های اقتضایی رهبری، الگوی فیدلر، تئوری موقعیتی هرسی و بلانچارد، تئوری مبتنی بر تبادل نظر رهبر با اعضا و تئوری مسیر ـ هدف عنوان گردید. در ادامه الگوی رهبری در الگوی رهبری مشاركتی مورد بحث قرار گرفت. آخرین بحث در بخش نخست این فصل مربوط به تئوری‌های جدید رهبری شامل جایگزینی رهبری، رهبر عملگرا و رهبر ایجادكنندة تحول می‌باشد.          در بخش دوم این فصل تحت عنوان رضایت شغلی، ارزشها، نگرش‌ها و انگیزش مورد بحث قرار گرفت طبق تعریف انگیزه، حالت یا وضعی روانی است كه رفتار را در جهت هدف یا هدفهایی نیرو می‌دهد، فعال می‌سازد و هدایت می‌كند. انگیزه‌ها چراهای رفتار محسوب می‌شوند آنها موجبات فعال شدن شخص را فراهم كرده، جهت كلی رفتار او را معین می‌كنند. در ادامه نظریه های انگیزش را در دو گروه كلی شامل نظریه های محتوایی و نظریه‌های فرایندی مورد بحث قرار دادیم. تئوری‌های محتوایی شامل: تئوری سلسله مراتب نیازها، تئوری دو جنبه‌ای انسان، تئوری دو عامل انگیزش، تئوری سه نیاز مك كلند، تئوری نیازهای زیستی، تعلق و رشد و تئوری‌های فرآیندی شامل:            تئوری انتظار و احتمال، تئوری برابری و تئوری اسناد می‌باشد. در ادامه به تعیین و تعریف رضایت شغلی پرداخته و مختصری از تاریخچه اطلاعات در مورد رضایت شغلی بررسی گردید. طبق تعریف، رضایت شغلی، نگرش كلی فرد نسبت به شغلش می‌باشد. شغل فرد ایجاب می‌كند كه او با همكاران، سرپرستان و رؤسا رابطة متقابل داشته باشد، مقررات و سیاستهای سازمان را رعایت و اجرا نماید، عملكردش طبق استانداردهای تعیین شده باشد، در شرایط كاری كه معمولاً چندان هم مطلوب نیست، كار بكند و از این قبیل چیزها. در ارتباط با رابطه انگیزش با رضایت شغلی دكتر برنجی می‌گوید «انگیزش رضایت نیست، كشش بسوی نتیجة كار است، در حالیكه رضایت از نتایج تجربه شده بوجود می‌آید. در ادامه نظریه‌های رضایت شغلی شامل نظریه بروفی، نظریه كورمن و نظریه پارسون مورد بحث قرار گرفت. آخرین مباحث این بخش در مورد پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی، عوامل مؤثر بر رضایت شغلی، فاكتورهای مؤثر در رضایت شغلی از نظر «جنیفر» و اندازه‌گیری رضایت شغلی می‌باشد. پنج عامل عمده به عنوان ابعاد رضایت شغلی عبارتند از پرداخت، شغل، فرصتهای ارتقاء، سرپرست و همكاران.            در بخش سوم این فصل تحت عنوان سابقه تحقیقاتی موضوع، خلاصه‌ای از تحقیقات خارجی و تحقیقات داخلی كه به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع پژوهش ارتباط دارد مورد بحث قرار گرفت.        کلمات کلیدی: رضایت شغلی میزان رضایت شغلی سبک رهبری مدیران     فهرست مطالب بخش اول (رهبری)   مقدمه  تعریف رهبری   تمایز مدیریت و رهبری  تعریف سبک رهبری  تئوری‌های رهبری   تئوری‌های شخصیتی رهبری   نظریه سنتی رهبری   نظریة صفات شخصی رهبر  تئوری‌های رفتاری رهبری   مطالعت دانشگاه آیووا   مطالعات دانشگاه اُهایو   مطالعات دانشگاه میشیگان   شبکه مدیریت   تحقیقات اسکاندیناوی   تئوری‌های اقتضایی   الگوی فیدلر   تئوری موقعیتی هرسی و بلانچارد  تئوری مبتنی برتبادل نظر رهبر با اعضاء   تئوری مسیر ـ هدف   الگوی رهبری مشارکتی   متغیرهای موقعیتی در الگوی تجدیدنظر شده رهبری مشارکتی   پنج شیوة رهبری در الگوی رهبری مشارکتی   سیستمهای مدیریت   سبک رهبری لیکرت   تئوری‌های جدید رهبری   جایگزینی رهبری   رهبر عملگرا و رهبر ایجاد کنندة تحول   رهبر عملگرا   رهبرانی که تحول ایجاد می‌کنند     بخش دوم (رضایت شغلی)  ارزشها   انواع ارزش   نگرشها   انگیزش   نظریه‌های انگیزش   تئوری‌های محتوایی   ـ تئوری سلسله مراتب نیازها  ـ تئوری دو جنبه‌ای انسان   ـ تئوری دو عامل انگیزش   ـ تئوری سه نیاز مک‌کلند   ـ تئوری نیازهای زیستی، تعلق و رشد   تئوری‌های فرآیندی   ـ تئوری انتظار و احتمال   ـ تئوری برابری   ـ تئوری اسناد   انواع نگرش   رضایت شغلی   رابطه انگیزش با رضایت شغلی    تاریخچه مطالعات در مورد رضایت شغلی    تعریف رضایت شغلی   (-) تعیین رضایت شغلی    عوامل تعیین کنندة رضایت شغلی    عوامل مؤثر بر رضایت شغلی    فاکتورهای مؤثر در رضایت شغلی از نظر «جنیفر»    پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی    نظریه‌های رضایت شغلی   – نظریه «بروفی»  – نظریه «کورمن»   – نظریه «پارسون»   اندازه‌گیری رضایت شغلی     بخش سوم (سابقه تحقیقاتی موضوع)   تحقیقات خارجی   تحقیقات داخلی   خلاصه فصل     منابع   29000 مبانی نظری رضایت شغلی پیشینه تحقیق رضایت شغلی پیشینه تحقیق سبک رهبری مبانی نظری سبک رهبری مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک رهبری
 • مدیریت پاورپوینت (اسلاید) ادراک + 24
 • دانلود پاورپوینت ادراک تعريف ادراك عواملي كه بر ادارك اثر مي گذارد فراگرد ادراك فرايندهاي فرعي ادراك استنباط ادراكي ويژگيهاي موثر بر ادراك اجتماعي خطاهاي ادراكي كاربرد نظريه ادراك کامیابی فراخود نظریه اسناد كاربردهاي ويژه فراگرد ادراكي در سازمان دانلود…

 • پرستاری پاورپوینت آموزشی احیاء قلبی ریوی پایه + 46
 • پاورپوینت احیای قلبی ریوی پاورپوینت احیای قلبی ریوی پایه پاورپوینت احیا قلبی ریوی پایه دانلود دانلود سریع فایل با عنوان پاورپوینت آموزشی احیاء قلبی ریوی پایه با لینک مستقیم از سرور اصلی سایت فایلینا پاورپوینت آموزشی احیاء قلبی ریوی پایه…

 • آموزشی دانلود جلسه اول پاورپوینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی باعنوان تحقیق و نگارش، اصول نگارش + 18
 • پاورپوینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی پاورپوینت تحقیق و نگارش، اصول نگارش دانلود دانلود سریع فایل با عنوان دانلود جلسه اول پاورپوینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی باعنوان تحقیق و نگارش، اصول نگارش با لینک مستقیم از سرور…

 • حسابداری پاورپوینت فصل ششم کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع تئوری پرتفلیو (ویرایش جدید) + 40
 • دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه دکتر تهرانی و دکتر نوربخش با موضوع تئوری پرتفلیو پاورپوینت تئوری پرتفلیو پاورپوینت فصل شش کتاب مدیریت سرمایه گذاری تهرانی و نوربخش با موضوع تئوری پرتفلیو دانلود…

 • معماری دانلود پاورپوینت گنبد ژئودوزیک + 16
 • پاورپوینت گنبد ژئودوزیک پاورپوینت گنبد ژئودوزیک چیست پاورپوینت گنبد ژئودوزیک کجاست دانلود دانلود سریع فایل با عنوان دانلود پاورپوینت گنبد ژئودوزیک با لینک مستقیم از سرور اصلی سایت فایلینا دانلود پاورپوینت گنبد ژئودوزیک دانلود پاورپوینت گنبد ژئودوزیک دانلود پاورپوینت گنبد…

 • مدیریت پاورپوینت آمریکا شناسی 3 سیاست خارجی آمریکا + 17
 • پاورپوینت کتاب سیاست خارجی آمریکا پاورپوینت مقاله در مورد سیاست خارجی آمریکا پاورپوینت آمریکا شناسی 3 سیاست خارجی آمریکا دانلود پاورپوینت آمریکا شناسی 3 سیاست خارجی آمریکا دانلود دانلود سریع فایل با عنوان پاورپوینت آمریکا شناسی 3 سیاست خارجی آمریکا…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *